Yükleniyor...
Klinik Hizmetler

Genel Cerrahi

Operasyonlar

 

Polikliniğimizde, tüm cerrahi müdehaleler Uzm. Veteriner Hekim Hasan SARI ve ekibi tarafından başarıyla yapılmaktadır.
 

Genel Cerrahi

 

Kısırlaştırma

Dişi, erkek kedi ve köpeklerde kısırlaştırma işleminin faydaları bilimsel bir gerçeklik kazanmıştır.
Kısırlaşan dişilerde meme tümörü riski, erkeklerde ise prostat hiperplazisi riski minimuma inmektedir.
Kısırlaşan dişiler için rahim iltahabı(pyometro) ve rahim yumurtalık tümörü görülme riski, erkekler içinse testis tümörü görülme riski ortadan kalkmaktadır.
Kızgınlığın çiftleşmeyen her kedi ve köpek için en önemli stres kaynağı olduğu unutulmamalı, daha kaliteli bir yaşam için kısırlaştırma işlemine önem verilmelidir.
Kısırlaştırmanın ideal yaş sınırı 7 aylık ve üzeri kedi ve köpeklerdir. Kısırlaştırma operasyonu olacak kedi ve köpeklerin kızgınlık döneminde olmamaları idealdir.
Hastanemizde kısırlaştırma operasyonları ligasure adı verilen ve kansız cerrahi imkan sağlayan cihaz ile yapılmakta, bu sayede operasyon sonrası kanama riski sıfıra indirilmektedir.
Gaz anestezi eşliğinde yapılan cerrahi işlemler snrası dostlarımız 15 dk içinde uyandırılıp gerekli gözlem süresince yoğun bakımda hospitaliye edildikten sonra tam uyanmış olarak evlerine taburcu olabilmektedirler.

 

Tümör

Tümör olguları, minik dostumuzunherhangi bir bölgesinde gelişebilmektedir. Deri, karaciğer, böbrek, dalak, idrar yolları, idrar kesesi, prostat, rahim-yumurtalık, mide, bağırsaklar, iskelet sistemi, beyin, kulak yolu, anüs ve çevresi, üreme organları, meme, safra kesesi veya kanalları gibi, birçok doku veya organda tümör gelişebilir. Tüm bu tümöral olgular, (Operasyona uygun olanlar) gerekli tüm tetkikleri tamamlanıp operasyon uygunluğu tespit edildiği taktirdee ligasure cihazi ve güvenli gaz anestezisi eşliğinde uzman ekibimiz tarafından cerrahi işlemi alınır.
Uzaklaştırılan tümör dokusu patolojik inceleme için laboratuara yönlendirilir. Patoloji raporu ışığında; kemoterapi gerekiyorsa planlaması hızla yapılır.

 

Karaciğer ve Böbrek ve Dalak Operasyonları

Bu organlarda görülebilecek patolojik durumlarda parsiel (kısmi) veya total olarak alınması, bazen de tüm bu patolojilerin onarımı yöntemlerine operatif olarak başvurulmaktadır.

 

Rhinoplasty

Stenotic Nares(Burun deliklerinin dar olması) durumunda uygulanan burun deliklerinde genişletme operasyonudur. Her kedi ve köpekte burun deliği yapısına göre operasyon planlanır ve solunumu rahatlatmak amacıyla uygulanır.

 

Yumuşak Damak Sarkması (Soft Palate Resectron)

Yumuşak damak sarkması; özellikle burnu basık(brachrocepturus) köpek ırklarında (Pug, Fransız bulldog, İngiliz bulldog vb...) görülen ve horlama ile kendisini gösteren solunumu zorlayıcı bir problemdir.
Yumuşak damak sarkması teşhis edilen dostlarımızın operatif olarak nefes almalarını engelleyen damak fazlalığından kurtulmaları gerekir. Operasyonda ligasure cihazı ve gaz anestezi eşliğinde sarkan yumuşak damak uzaklaştırılıp, dostumuzun rahat bir nefes alması sağlanır.

 

Ortapedi ve Travmatoloji Operasyonları

 

Kırık Operasyonları

Kemik kırıklı vakalarda öncelikle yapılan elle muayenenin ardından alınan röntgenler neticesinde bandaj mı yoksa operasyon mu yapılacağına karar verilir. Ardından operasyon kararı verilen vakalarda uygulanacak teknik ve materyal seçilir. Bu materyaller; intrameduler pinler, plak-vida sistemleri, eksternal fikzatörler (ilizarov eksternal fiksatörü, manuflex ext. fiksatörü ve diz ext. fiksatörü vs..), ortopedik serklaj telleri interlocking çivileme vs.. sayılabilir.

 

Çapra Bağ Operasyonları

Ön veya Arka Çapraz bağ kopuğu tespit edilen hastalarımız için en uygun teknik uzman hekimlerimiz tarafından belirlenerek operatif işlemler uygulanmaktadır.

 

Kalça Displajisi

Kalça açıları ölçümü sonucu displazi (çıkık) gözlenen köpeklerde, kalçanın açılarına ve displazinin derecesine göre çeşitli operasyon teknikleri seçilen kalça displazisi 4 derecede sınıflandırılır. I. derecede ilaçla tedavi mümkün iken II., III., ve IV. derecelerde operasyon şarttır. Bu operasyon seçenekleri; JPS (Juvenil Pubic Symphysiodesis), TPO (Triple Pelvic Osteotomy), eksizyon arthroplasty, darthroplasty (Dorsal Asetabular Kenar Arthroplasty) gibi tekniklerdir ve Uzman Veteriner Hekim Hasan SARI ve ekibi tarafından başarıyla yapılmaktadır.

 

Diz kapağı Çıkığı (Patellar luxation ) Operasyonları

Diz kapağı çıkığı; genllikle minyatür ırk ve küçük ırk köpeklerde anatomik yatkınlığa bağlı gelişen bir problemdir. Diz kapağı çıkığının 4 derecesi vardır. 1 ve 2. derece olgular eklem destek ürünleriyle medikal olarak takip edilmelidir. 3 ve 4. derece çıkıklarda ise cerrahi devreye girmelidir. Cerrahi olarak birkaç yöntem ayrı veya kombine uygulanmalıdır.
Bu yöntemler ; Sulcoplasty, TTT(Tuberositas Tibra Transpozisyonu), Kas ve Yumuşak Doku Rekontruksiyonu tekniklerini içermektedir. Dizin yapısı ileri derece bozulmuş vakalarda PGR(Patellar Groove Replacement) yani diz protezi önerilmekte ve hastenemizde tüm bu teknikler başarıyla uygulanmaktadır.

 

ITAP (Intraosseous Transcutaneous Amputation Prosthesis) Kemik içi Protez Operasyonları

Kemik içi protezler; ön veya arka ayakta kesilmesi zorunlu olan durumlarda, hastanın kemik yapısı ve uzunluğunun uygunluğuna göre hastaya özel tasarlanıp hazırlanan protezlerdir. Türkiye'de bir kedide her iki arka ayağa aynı anda ilk uygulama hastanemizde yapılmıştır. Uzman hekimlerimiz kilitli kemik içi protezleri daha fazla tercih etmektedirler.

 

Göz Operasyonları

 

Hastanemizde; cherry eye syndrom, Entropiyum, Ektropiyum, Katarakt, Cornea Nekrozu, Cornea Traumaları, Tarsorafi vb.. operasyonlar Uzm. Veteriner Hekim Hasan SARI tarafından başarıyla yapılmaktadır.

 

Fıtık Operasyonları

 

Minik dostlarımızda görülen fıtıklaşmalar genellikle; inguinal (kasık), umblikal (göbek), abdominal (karın), perineal (anüs çevresi), diyaframatik (PPDH) vb... şekilde ortaya çıkmaktadır.
Tüm bu fıtık cerrahileri uzman ekibimiz tarafından başarıyla gerçekleştirilmektedir.

 

Üretrostomi

 

Halk arasında dişileştirme olarak bilinen üretrestomi operasyonları idrar kanalı tıkalı ve açılmayan erkek hastalarımızda gerektiğinde başvurulan bir yöntemdir. Hastanemizde cerrahi ekibimiz tarafında başarıyla yapılmaktadır.

 

ORS (Ovarian Remnant Syndrome)

 

Dişi kedi veya köğekler kısırlaştırıldığında, operasyon anında her iki yumurtalıktan biri yada ikisi alınırken parça kalması ve ilerleyen zamanlarda bu parçanın kistik ve kitlesel şekilde prolifere olması (büyümesi) durumudur. Prolifere olan Ovarium (yumurtalık) östrojen üretmeye devam ederek kızgınlık görülmesine sebep olur. Bu hale gelen ovariumlar cerrahi olarak alınmalıdır.