Ege Pet Park veteriner kliniği

Ege Pet Park Veteriner Kliniği

 
At Hekimliği

Kliniğimizde Uzm. Vet. Hekim Hasan SARI tarafından, at hekimliği hizmetleri yürütülmektedir.

Devamı

Basında Biz

Basında Ege Pet Park Veteriner Kliniği

Devamı


Operasyonlar1) Genel Cerrahi

Kliniğimizde, genel cerrahi alanındaki "tüm" operasyonlar Uzm. Vet. Hekim Hasan SARI tarafından başarıyla yapılmaktadır.

Kısırlaştırma

Dişi ve erkek kedi-köpeklerde kısırlaştırma işleminin faydaları bilimsel bir geçerlilik kazanmıştır. Dişilerde kısırlaştırma gerçekleştirilir. Kısırlaşan dişilerde meme tümörü riski, erkeklerde ise prostat riski minimuma inmektedir. Kızgınlığın, çiftleşemeyen her kedi ve köpekte bir stres kaynağı olduğu unutulmamalı; daha kaliteli bir yaşam için kısırlaştırma işlemine önem verilmelidir.

İdrar kesesi Operasyonları

Kliniğimizde idrar kesesi operasyonları, idrar kesesinde nekroz (gangren), taş ve tümör gibi durumlar görülmesi halinde başarıyla yapılmaktadır.

Tümör Operasyonları

Tümör olguları küçük dostunuzun vücudunun her bölgesinde meydana gelebilmektedir. Bunlar; deri, karaciğer, böbrek, idrar yolları, idrar kesesi, rahim, yumurtalıklar, rahim ağzı, ağız boşluğu, kemikler, yemek borusu, mide, barsaklar, anüs, safra kesesi, kulak yolu, dalak vs.. dir. Tüm bu doku ve organlardaki tümoral olgular başarıyla opere edilmektedir.

Eusophageus (yemek borusu) Operasyonları

Yemek borusundaki operasyon gerektiren durumlarda (kemik takılması, tümör, genişleme-daralma) kliniğimizde müdahale edilebilmektedir.

Mide Operasyonları

Midede oluşabilecek problemlerde (yabancı cisim, tümör, GDV (mide genişlemesine bağlı dönme) vs..) operatif işlemler kliniğimizde başarıyla uygulanmaktadır.

Barsak Operasyonları

Barsaklarda gözlenebilen yabancı cisim (kemik, metal, plastik vs..) nekroz (Gangren) tümör ve invaginasyon gibi durumlarda kliniğimizde uzman kadromuz tarafından müdahale edilebilmektedir.

Safra Kesesi Operasyonları

Kliniğimizde safra kesesinde nodül veya taş oluşumu, safra kanallarında tıkanıklık ve safra kesesinin nekrozu (Gangren) gibi durumlarda operatif müdahaleler itina ile yapılmaktadır.

Üreme Sistemi Operasyonları

Dişilerde; rahim, yumurtalık ve rahim ağzı tümörlerinde, yumurtalığın polikistik yapılanması durumlarında, erkelerde ise penis ve testislerde TVT tümör olgularında veya kryptorchidizm (testislerin keseye inmeyip karın boşluğunda kalması) durumlarında operatif müdahaleler başarı ile yapılmaktadır.

Sezaryen Operasyonları

Doğum zamanı ve suyu gelmiş ancak 5-6 saat süre ile doğum yapamayan dostlarımıza, yavrulardan yan veya ters gelen olması durumlarında sezaryen ihtiyacı oluşur ve 7/24 müdahale tarafımızca yapılmaktadır.

Karaciğer, Böbrek ve Dalak Operasyonları

Bu organlarda görülebilecek patolojik durumlarda parsal (kısmi) veya total olarak alınması, bazen de tüm bu patolojilerin onarımı yöntemlerine operatif olarak başvurulmaktadır.

2) Ortopedi ve Travmatoloji Operasyonları

Kliniğimizde, Uzm. Vet. Hekim Hasan SARI tarafından tüm ortopedi ve travmatoloji operasyonları başarıyla yapılmaktadır.

Kemik Kırığı Operasyonları

Kemik kırıklı vakalarda öncelikle yapılan elle muayenenin ardından alınan röntgenler neticesinde bandaj mı yoksa operasyon mu yapılacağına karar verilir. Ardından operasyon kararı verilen vakalarda uygulanacak teknik ve materyal seçilir. Bu materyaller; intrameduler pinler, plak-vida sistemleri, eksternal fikzatörler (iligarov eksternal fikzatörü, manuflex ext. fikzatörü ve diz ext. fikzatörü vs..), ortopedik serklaj telleri interlocking çivileme vs.. sayılabilir.

Çapraz Bağ Operasyonları

Çapraz bağ kopuğu tespit edilen kedi veya köpeklerde 3 teknik tarafımızca kullanılmaktadır. Bunlar; paatsama tekniği, fishing line tekniği ve çok yeni bir teknik olan tight-rope tekniğidir.

Kalça Displazisi

Kalça açıları ölçümü sonucu displazi (çıkık) gözlenen köpeklerde, kalçanın açılarına ve displazinin derecesine göre çeşitli operasyon teknikleri seçilen kalça displazisi 4 derecede sınıflandırılır. I. derecede ilaçla tedavi mümkün iken II., III., ve IV. derecelerde operasyon şarttır. Bu operasyon seçenekleri; JPS (Juvemil Pubie Symphysiodesis), TPO (Triple Pelvie Osteotomy), eksizyan arthroplasty, darthroplasty (Dorsal Asetabular Kenar Arthroplasty) gibi tekniklerdir ve Uzm. Vet. Hekim Hasan SARI ve ekibi tarafından başarıyla yapılmaktadır.

Dirsek ve Omuz Çıkıkları

Dirsek ve omuz çıkıklarında ortopedik müdahaleler kliniğimizde başarıyla yapılmaktadır.

Çene Kırığı Operasyonları

Kliniğimizde çene kırıklarında uygun cerrahi teknik seçilerek başarıyla tedavi yapılmaktadır.

3) Spinal Cerrahi Operasyonları

Kliniğimizde, spinal )omurilik) cerrahi müdahaleleri, Uzm. Vet. Hekim Hasan SARI tarafından başarıyla uygulanmaktadır. Bunlar; Lumbal Disk Hernia'sına (Bel fıtığı) bağlı Laminectomy operasyonları, travmatik kırıklara bağlı spinal kırık operasyonları vs.. içermektedir.